Výrobní program

Úvod

Čistírny odpadních vod (ČOV), septiky, plastové nádrže, jímky, a další výrobky

Čistírny (čističky) odpadních vod (ČOV) slouží k čištění odpadních splaškových vod  izolovaných zdrojů znečištění, jako jsou rodinné domky, penziony, obce. Výhodou našich čistíren (čističek) je vysoká kvalita vody na odtoku i při velmi nerovnoměrném denním nátoku (tam, kde je voda používána prakticky jen ráno a večer –  v penzionech a v rodinných domech se zaměstnanými obyvateli). Další výhodou je možnost dokonalé optimalizace čistícího procesu prostřednictvím řídicího systému a snadná instalace ČOV. Technologie čistírny (čističky) odpadních vod je vestavěná do plastové nádrže, uložené pod úrovní terénu na základové betonové desce.

Pro čištění splaškových odpadních vod z rekreačních objektů lze použít septiky se zemními filtry. Septik s filtrem lze použít i pro malé penziony s nepravidelným obsazením a rodinné domky.

Kvalita vody vypouštěné z čističky odpovídá hygienickým a vodohospodářským požadavkům a vyčištěnou vodu je díky certifikaci našich výrobků po schválení Vodoprávního úřadu možné vypouštět do vodoteče při zkráceném stavebním řízení (ohlášení) nebo zasakovat do vod podzemních při splnění požadavků vyhlášky 416/2010.