Mobilní mycí rampa podvozků nákladních automobilů pronájem

IW - Supermobil

IW – Supermobil je automatická průjezdná roštová myčka o délce mycí rampy 4m se sedimentační nádrží o objemu
30m3. Myčka i sedimentační nádrž se pouze pokládají na zpevněný povrch.

Výhody myčky:

  • žádná nebo minimální stavební příprava
  • doba instalace 3 – 4hod
  • automatické zapínání a vypínání mycího programu
  • automatické vynášení nečistot z usazovací nádrže pomocí dopravníku
  • stavitelný směr ostřiku trysek z bočnic
  • nízká spotřeba vody – voda v myčce cirkuluje
  • snadný přesun zařízení na jednom 12m návěsu
mobilni_mycka_nakladnich_automobilu
Charakteristika zařízení

Mycí rampa má dvě čerpadla pro ostřik z bočnic a z roštu. Součástí myčky jsou i nájezdové rampy délky 3m nebo 4m pro najetí a sjetí vozů z myčky. Spláchnuté nečistoty z kol propadávají roštem do nádrže, odkud jsou přečerpávány do ocelové sedimentační nádrže umístěné vedle myčky (zpravidla vpravo po směru jízdy). Nečistoty se usazují v sedimentační nádrži, v níž je umístěn dopravník nečistot, který je odvádí do kontejneru (není součástí dodávky). Díky velkému množství vody a dopravníku zůstává voda v nádrži čistá po dlouhou dobu. Voda v zařízení cirkuluje. Může být doplňována automaticky přes plovákový ventil nebo cisternou.

Funkce myčky

Funkce zařízení: Po nájezdu na rošt automaticky sepne vstupní čidlo čerpadla ostřiku. Po dobu průjezdu vozidla myčkou, dochází k mytí pneumatik a zároveň k vynášení nečistot z nádrže dopravníkem. Výstupní čidlo zaznamená průjezd vozidla a po nastavené době doběhu vypne automaticky čerpadla a později i dopravník.
Funkce čidel (vstupní/výstupní) lze otočit a umožnit tak průjezd oběma směry a čištění oběma směry. Na pneumatiky jsou ze stran a z roštu směřovány trysky, jimiž proudí velké množství vody, která oplachuje nečistoty z kol (5.000 litrů vody za minutu).
Pro urychlení sedimentace v případě velkého provozu je použit flokulant (vločkovač), který zabezpečí rychlejší usazení kalů v sedimentační nádrži. Flokulant je dodáván pomocí dávkovacího čerpadla (3-6kg na 100 vozidel).

Použití

Pro mírné až střední znečistění a střední provoz vozidel.

Kapacita myčky

Rychlost projetí myčkou a kvalitu očištění kol si určuje řidič (nebo obsluha myčky). Průměrná doba mytí je cca 5 min.

Příklady použití

Výjezdy ze stavby po zpevněných komunikacích. Nedoporučujeme pro silné znečištění např. do hloubky 20cm ucpané dvoumontáže jílovitou zeminou. Myčka je vhodná na jemné a řídké bláto a prach.

Způsob instalace

Myčka se instaluje na vodorovnou zpevněnou komunikaci – není nutná další stavení příprava. Doba montáže myčky je asi 3-4 hodiny.

Požadavky pro staveniště

Zpevněná komunikace, přívod vody a elektrické energie (vodu lze doplňovat i pomocí cisterny). Myčku lze osadit i na finální povrchy vozovek. Doporučujeme ponechat dostatečně dlouhé nájezdové a odjezdové plochy před myčkou a za myčkou pro narovnání vozů. Výjezd z myčky by měl být už na čistou komunikaci.

Ukládání kalů

Usazené kaly v sedimentační nádrži jsou automaticky dopravovány do připraveného kontejneru (není součástí dodávky).
Do sedimentační nádrže je nutné přidávat flokulant urychlující usazování nečistot (3-6kg na 100 vozidel). Po cca 4 týdnech požívání myčky je nutné myčku vypustit a odstranit usazené kaly pomocí fekálního vozu.

Ekologie

Princip čištění spočívává v nízkém tlaku a velkém množství vody. Proudy vody jsou směřovány na pneumatiky a nemělo by tak docházet ke splachování olejových nečistot z podvozku a motoru Obecně lze říci, že odpadní kaly se skládají pouze ze zeminy staveniště. V případě nadstandardně vysokých požadavků ze strany Životního prostředí lze provést posouzení odpadu v akreditované laboratoři. Toto je nutné provádět přímo ze vzorků kalů.

Stavební příprava
Vodorovný zpevněný povrch pod myčkou a sedimentační nádrží o délce 11m a šířce 7m a dostatečný prostor pro srovnání vozidel (případně i s vlekem) před nájezdem a za výjezdem z myčky. Doba montáže samotné myčky bez stavební přípravy je asi 3-4 hodiny.

Volitelné příslušenství
– sestava může být dodána s nájezdy, nebo bez nájezdů s dopravníkem nebo bez něj

Požadavky na obsluhu
Při předání a otestování zařízení firma HYDROCLAR provede bezplatné zaškolení pracovníka, který bude zodpovědný za provoz myčky. Zařízení funguje v režimu automat, ale je důležité ho denně kontrolovat a pravidelně čistit dle pokynů v manuálu.

Technické parametry
Vnější rozměr: 10,5 m (d) x 6,9 m (š) x 2,5 m (v) půdorys roštu, nájezdů a nádrže, vč. dopravníku
Sklon nájezdu
9o
Přepravní šířka
3,0 m nebo 2,4m na stojanu (převoz na 12m „platu“ lze i pod plachtou)
Celková hmotnost
4.500 kg samotná roštová část
2.500 kg sedimentační nádrž
4 x 350kg nájezdy
Nosná kapacita
nosnost 10 tun na nápravu
max.rozchod kol 2,7 m
max. šířka podvozku 3,0 m
Objem vody v nádrži 30m3
Mycí systém čerpadla Grindex nebo FLYGT
Množství vody 2 x 2500l/min při 1,8 bar
Počet trysek 104
Výkon 2 x 5,6 kW
Přívod vody 3/4“- 1,5“ hadice s kohoutem. Doporučujeme osadit i odbočkou („T“ kusem) pro hadici s uzávěrem pro případné ruční dočištění jiných částí vozidla
Příkon 400 V/ 50 Hz, cca 17,5 kW, přívodní kabele 5x10mm2 (jistič 32A(D))+ uzemnění

Kontakt

HYDROCLAR s.r.o
Tanvaldská 263
463 11 Liberec 30 – Vratislavice

mobil: +420 721 410 395
mobil: +420 602 411 240
e-mail: hydroclar@hydroclar.cz