Použití přečerpávací stanice

Přečerpávací stanice se používají hlavně pro čerpání komunálních odpadních vod. Lze je využít u obytných domů, rekreačních chat, penzionů apod.

Přečerpávací stanice je složena z těchto dílů:

Plastová přečerpávací šachta s víkem a řídící systém.

V šachtě jsou umístěny:

  • kalové čerpadlo se spouštěcím zařízením nebo bez něho
  • hladinové spínače
  • výtlačné potrubí s uzavíracím ventilem, zpětným ventilem a proplachovacím kusem

Řídicí systém přečerpávací stanice v plastové rozvodnici se umísťuje nečastěji na stěnu blízkého objektu.

Popis přečerpávací stanice

Plášť přečerpávací stanice je vyroben z polypropylenu.Vstup do šachty je zakryt pochůzným nebo přejezdným poklopem. Přečerpávací stanice jsou vybavené čerpadlem, plovákovými spínači, zpětným ventilem a na výtlaku bývá spojka pro napojení proplachu. Průměr přečerpávacích šachet bývá od 1000 mm do 3000 mm, hloubka podle potřeby, nejčastěji dva až pět metrů. Elektrický rozváděč s řídicím systémem, který spíná čerpadlo a signalizuje případnou poruchu, se umísťuje nečastěji na stěnu blízkého objektu. Rozváděč může být v pilíři nebo na ocelové konzole vedle šachty. Na přání lze rozváděč doplnit dálkovým přenosem dat.

Provedení šachet přečerpávací stanice

Pláště přečerpávací stanice jsou provedeny podle toho, pro jaké prostředí jsou určeny:

  • samonosné k obsypání
  • k obetonování
  • k obetonování proti spodní vodě
Osazení do terénu

Přečerpávací stanice samonosné k obsypání jsou určeny do volného terénu bez spodní vody. Při montáži se postaví na betonovou základovou desku, propojí se s potrubím a obsypou tříděným výkopkem. Obsyp je třeba po vrstvách hutnit.

Přečerpávací stanice k obetonování jsou určeny tam, kde je v blízkosti budova nebo komunikace pro motorová vozidla, nebo jsou-li osazeny přímo ve vozovce. Plášť je vyztužen žebry a ocelovými závlačemi. Přečerpávací stanice je třeba po osazení na betonovou základovou desku propojit s potrubím a obetonovat.

Přečerpávací stanice k obetonování proti spodní vodě se použijí tam, kde hladina spodní vody dosahuje nad základovou spáru. Plášť nebo i dno jsou vyztuženy žebry a ocelovými závlačemi. Přečerpávací stanice je třeba po osazení na betonovou základovou desku propojit s potrubím a obetonovat minimálně do výšky hladiny spodní vody.

Návrh přečerpávacích šachet

Při návrhu přečerpávací stanice – jejich průměru, počtu a druhu čerpadel je třeba vycházet z množství a druhu čerpaných vod. Konkrétní provedení šachty je proto vždy třeba konzultovat s výrobcem.