Lapáky tuků

Použití

Lapače tuků – lapáky (odlučovače,lapoly) tuků slouží k odstraňování volných rostlinných a živočišných tuků z odpadních vod. Předřazují se před čistírny odpadních vod nebo před zaústění odpadních vod do kanalizace.

Nejčastěji bývají používány pro předčištění odpadních vod z jídelen, restaurací, hotelů, kuchyní, řeznictví, porážek, provozů pro zpracování ryb a drůbeže, konzerváren.
Do lapáků tuku nesmějí být přiváděny ropné látky, minerální oleje, splaškové, balastní, drenážní a dešťové vody.

Popis

Lapače tuků – lapáky tuků jsou vyrobeny z integrálního svařovaného polypropylenu. Jejich rozměry jsou stanoveny dle EN 1825-1. Vnitřní prostor je rozdělen na dvě komory. V první komoře se oddělují usaditelné látky, ve druhé se na hladině zachycují tuky. Vyčištěná voda odtéká pod nornou stěnou do odtokového potrubí. Zachycené kaly a tuky se odklízejí po odklopení víka shora.

Velikost lapáku

Velikost lapáku se určuje podle max. průtoku, který lapák dokáže vyčistit. Orientačně lze stanovit velikost lapáku podle počtu jídel uvařených za den a velikosti vodovodního ventilu. Pro teplotu vody nad 50°C se doporučuje použít lapák bližší vyšší velikosti.

Počet jídel za den Velikost lapáku
do 50 0,5
50 – 100 1
100 – 200 2
200 – 400 4
Vodovodní ventil průtok vody v l/s
1/2″ 0,5
3/4″ 1
1″ 1,7
Provedení lapáků

Pláště lapáků jsou provedeny podle toho, pro jaké prostředí jsou určeny:

 • samonosné volně stojící
 • k obetonování
 • k obetonování proti spodní vodě

Provedení víka lapáku:

 • plastové víko (nepochůzné)
 • plastové prachotěsné víko
 • ocelové pochůzné víko (nad plastovým víkem)
Montáž

Lapáky se osazují co nejblíže ke zdroji znečištění (tuky rychle tuhnou a mohou ucpávat potrubí).

Lapáky samonosné jsou určeny do interiérů. Jejich pláště jsou vyztužené (podle velikosti lapače). Umísťují se volně na betonový podklad, případně na podkladní konstrukci (zděnou, ocelovou, dřevěnou…).

Lapáky k obetonování jsou určeny do lokalit s možným vyšším statickým zatížením (blízkost budov, opěrných zdí nebo komunikací pro motorová vozidla). Plášť jímky je vyztužen žebry a ocelovými závlačemi. Po osazení na podkladní beton a připojení potrubí se lapol obetonuje. Při obetonování musí být lapák napuštěn vodou tak, aby její hladina byla vždy cca 50 – 100 cm nad úrovní betonu.

Lapáky k obetonování proti spodní vodě se použijí tam, kde hladina spodní vody dosahuje nad základovou spáru. Plášť šachty (případně i dno) je vyztužen žebry a ocelovými závlačemi. Úpravy proti spodní vodě jsou závislé na velikosti lapáku a výšce hladiny spodní vody. Vždy je nutná konzultace s výrobcem. Po osazení lapáku na podkladní beton a propojení potrubí je třeba nádrž napustit vodou minimálně do výšky hladiny spodní vody. Při obetonování musí být lapák napuštěn vodou tak, aby její hladina byla vždy cca 50 – 100 cm nad úrovní betonu.

POZOR: Lapáky umístěné v exteriéru do terénu, který nepropouští vodu (jíly, skála..), je nutné zajistit stejně jako při výskytu spodní vody!

Vzhledem k tomu, že polypropylen, ze kterého jsou lapáky vyrobeny, s klesající teplotou křehne, nedoporučujeme manipulaci při teplotách nižších než 5°C.

POZOR: Nátokové potrubí je nutné odvětrat nad střechu připojeného objektu!

Provoz a údržba

Před uvedením do provozu je třeba lapák tuků naplnit vodou.

Doporučujeme jednou za 14 dní kontrolovat tloušťku plovoucí vrstvy tuku a vyčistit vtokové a odtokové otvory u norných stěn.

Zachycený tuk se skladuje v pachotěsných nádobách. U lapáků s úložným prostorem se zachycený tuk přehrnuje z druhé komory do úložného prostoru. Zachycený kal a tuk obyčejně odvážejí specializované firmy k likvidaci do spalovny odpadů.

Doporučujeme jednou za rok celý lapák odsát a vyčistit, protože tuky vytvářejí mastné kyseliny, které zapáchají a podstatně zhoršují kvalitu odtékající vody.

Záruka

Výrobce poskytuje záruku 24 měsíců ode dne prodeje.

Na přání zákazníka
 • zajistíme dovoz a montáž
 • upravíme lapák podle místních podmínek a požadavků
 • změníme průměry a umístění nátokového a odtokového potrubí
 • dodáme plastový nástavec
 • dodáme pachotěsnou nádobu na zachycený tuk
 • dodáme pochůzný ocelový kryt
LAPÁKY BEZ AKUMULACE NA ODLOUČENÝ TUK
Označení Maximální průtok (l/s) Počet jídel za den Délka L
(mm)
Šířka B (mm) Výška H (mm) L1
(mm)
B1 (mm) H1 (mm) H2
(mm)
Ø d
(mm)
Hmotnost
(kg)
HC-L1 1 100 1640 640 1025 1500 500 730 660 110 70
HC-L2 2 200 1640 1140 1025 1500 1000 800 700 110 100
HC-L4 4 400 2140 1140 1230 2000 1000 1000 930 930 150
HC-L7 7 700 3140 1640 1300 3000 1500 1000 930 930 290
LAPÁKY S AKUMULACÍ NA ODLOUČENÝ TUK

Příklad označení lapáku s akumulací odloučeného tuku a s max. průtokem 2l/s

HC-L2A k obetonování
HC-L2Al samonosný volně stojící

Označení Maximální průtok (l/s) Počet jídel za den Délka L
(mm)
Šířka B (mm) Výška H (mm) L1
(mm)
B1 (mm) H1 (mm) H2
(mm)
Ø d
(mm)
Hmotnost
(kg)
HC-L1A 1 100 1640 640 1025 1500 500 730 660 110 70
HC-L2A 2 200 1640 1140 1025 1500 1000 800 700 110 100
HC-L4A 4 400 2140 1140 1230 2000 1000 1000 930 930 150
HC-L7A 7 700 3140 1640 1300 3000 1500 1000 930 930 290