Výrobní program

Domovní čistírny (čističky) odpadních vod (ČOV)

Čistírny odpadních vod (ČOV) – Domovní čistírny

Čistírny (čističky) odpadních vod (ČOV)  SBR a K jsou zařízení sloužící k čištění komunálních odpadních vod izolovaných zdrojů znečištění, jako jsou rodinné domky, pravidelně navštěvované chaty, penziony, výrobní provozy, menší obce apod.

Pro čištění splaškových odpadních vod z rodinných domů doporučujeme čističky odpadních vod SBR5 a  SBR3.

K osazení domovní čističky odpadních vod SBR3 a SBR5 do výkopu není třeba žádná mechanizace.

Vyčištěnou vodu z čistírny odpadních vod (ČOV)je možné vypouštět do vodoteče nebo zasakovat.

Příklad zapojení ČOV

V roce 2008 naše čističky získaly certifikaci v souladu s rozhodnutím komise EHS uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu EFTA. Tato skutečnost umožňuje čistírny a prohlášení o shodě označovat znakem CE.

Pro odpovědi na nejčastější dotazy klikněte sem.