Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, no array or string given in /data/web/virtuals/97432/virtual/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 287

Výrobní program

Odlučovače ropných látek

Popis a označení

Použití

Tyto odlučovače jsou určeny k odstranění lehkých ropných kapalin (dříve ropných látek) z dešťových nebo technologických vod, pokud s nimi tvoří jen málo stabilní emulze. Najdou uplatnění při čištění dešťových vod z ploch, na kterých lze předpokládat úkap pohonných hmot nebo olejů a technologických vod, znečištěných neemulgovanými oleji a mazivy, obvykle ropného původu (parkoviště, dílny, sklady PHM apod.).

Odlučovače jsou vyrobeny technologií svařování z polypropylenových desek.

Typy odlučovačů

Odlučovače jsou označeny podle použité technologie čištění vody:

  • U – usazování pevných nečistot – především písku a prachu

  • G – gravitační odlučování lehkých ropných kapalin

  • K – koalescenční odlučování lehkých ropných kapalin na koalescenčním filtru

  • S – odlučování lehkých ropných kapalin adsorpcí na materiálu sorpčního filtru

Číslo za označením typu odlučovače vyjadřuje maximální průtok vody odlučovačem za jednu sekundu. Jsou-li čísla dvě – oddělená lomítkem, označuje první číslo standardní průtok a druhé číslo průtok při obtoku, t.j. zkráceném způsobu čištění.

Příklad označení:

GK 20 – gravitačně koalescenční odlučovač s max. průtokem 20l/s
GKS 20/80 – gravitačně koalescenční odlučovač se sorpčním filtrem, max. průtokem 20l/s a obtokem 80l/s

Stručná charakteristika

Odlučovače UK

Kvalita vyčištěné vody < 3mg/l C10-C40 (N.E.L <5 mg/l) – průtok 1 až 20 l/s.
Odlučovače UK jsou určeny pro čištění vod, které mají nízký nebo střední obsah lehkých ropných kapalin a proměnný obsah pevných usaditelných nečistot. Jsou to například vody z parkovišť, odstavných ploch u čerpacích stanic pohonných hmot, průmyslových a zemědělských objektů apod.

Odlučovače GK

Kvalita vyčištěné vody < 3mg/l C10-C40 (N.E.L <5 mg/l) – průtok 1 až 20 l/s.
Odlučovače GK jsou určeny pro čištění odpadních vod s proměnným obsahem lehkých ropných kapalin a minimálním množstvím pevných nečistot – písku a kalů. Jsou to například vody z transformátoroven, zkušeben motorů, objektů pro skladování a manipulaci s pohonnými hmotami a oleji, vody kondenzační apod.

Odlučovače UGK

Kvalita vyčištěné vody < 3mg/l C10-C40 (N.E.L <5 mg/l) – průtok 1 až 40 l/s.
Odlučovače UGK jsou určeny pro čištění odpadních vod s proměnným obsahem lehkých ropných kapalin a velkým obsahem pevných nečistot – zejména písku a kalů. Jde o odpadní vody, převážně dešťové, z parkovišť a odstavných ploch, ploch u čerpacích stanic pohonných hmot, průmyslových a zemědělských objektů apod.

Odlučovače GKS

Kvalita vyčištěné vody< 0,1 – 2,5mg/l C10-C40 (N.E.L <0,2 – 3 mg/l) – průtok 1 až 100 l/s.
Jde o základní typy odlučovačů GK doplněné pro zlepšení kvality vyčištěné vody o sorpční filtr. Jsou vhodné zejména pro vody s proměnným obsahem lehkých ropných kapalin a minimálním množstvím pevných nečistot – písku a kalů. Jsou to například vody z transformátoroven, zkušeben motorů, objektů pro skladování a manipulaci s pohonnými hmotami a oleji, vody kondenzační apod.

Odlučovače UKS

Kvalita vyčištěné vody < 0,1 – 2,5mg/l C10-C40 (N.E.L <0,2 – 3 mg/l) průtok 1 až 100 l/s.
Jde o základní typy odlučovačů UK doplněné pro zlepšení kvality vyčištěné vody o sorpční filtr. Jsou vhodné zejména pro vody s které mají nízký nebo střední obsah lehkých ropných kapalin a proměnný obsah pevných usaditelných nečistot. Jsou to například vody z parkovišť, odstavných ploch u čerpacích stanic pohonných hmot, průmyslových a zemědělských objektů apod.

Odlučovače UGKS

Kvalita vyčištěné vody < 0,1 – 2,5mg/l C10-C40 (N.E.L <0,2 – 3 mg/l) – průtok 1 až 100 l/s.
Jde o základní typy odlučovačů UGK doplněné pro zlepšení kvality vyčištěné vody o sorpční filtr. Jsou vhodné zejména pro vody s velkým obsahem pevných nečistot – zejména písku a kalů. Jde o odpadní vody, převážně dešťové, z parkovišť a odstavných ploch, ploch u čerpacích stanic pohonných hmot, průmyslových a zemědělských objektů apod.

Odlučovače …D

Kvalita vyčištěné vody NEL < 0,1 – 0,3mg/l C10-C40 (N.E.L <0,2 – 0,5 mg/l)- průtok 1 až 10 l/s.
Jde o předchozí základní typy odlučovačů doplněné pro zlepšení kvality vyčištěné vody zvětšeným sorpčním filtrem.

Odlučovače …Q1/Q2

Jde o všechny předchozí typy odlučovačů s přidaným obtokem – průtok 2 až 400 l/s, odvodňovaná plocha 4 000 až 40 000 m2. Obtok je schopen pojmout vodu z přívalového deště bez nebezpečí odplavení již odloučených lehkých ropných kapalin. Q1 je maximální průtok při standardním čištění, Q2 je maximální průtok při průchodu vod z přívalového deště obtokem. Jsou vhodné zejména pro odpadní vody, převážně dešťové, z parkovišť a odstavných ploch, ploch u čerpacích stanic pohonných hmot, průmyslových a zemědělských objektů apod.