Domovní čistírny DČOV

 

Čistírny (čističky) odpadních vod (ČOV) SBR a K jsou zařízení sloužící k čištění komunálních odpadních vod

Nádrže na dešťovou vodu

Jímka na dešťovou vodu slouží k akumulaci a využití dešťové vody

Bezodtokové jímky – žumpy

Bezodtokové jímky slouží k akumulaci odpadní, užitkové nebo pitné vody

Septiky a zemní filtry

 

Pro čištění splaškových odpadních vod z rekreačních objektů lze použít septiky se zemními filtry

Vodoměrné šachty

 

Pro osazení vodoměrů nebo jiných měřících prvků na potrubí pod úroveň terénu.

Lapáky tuku

 

Lapáky (odlučovače,lapoly) tuků slouží k odstraňování volných rostlinných a živočišných tuků z odpadních vod.

Odlučovače lehkých kapalin (ropných látek)

Tyto odlučovače jsou určeny k odstranění lehkých ropných kapalin

Čerpací šachty

 

Přečerpávací stanice se používají hlavně pro čerpání komunálních odpadních vod.