O firmě

Společnost HYDROCLAR s.r.o

Společnost HYDROCLAR s.r.o. byla založena 26. 1. 1999 a zabývá se vývojem, výrobou a montáží zařízení pro čištění, úpravu a čerpání vody.

Firma Hydroclar s.r.o.  poskytuje projektové, výrobní a montážní služby v regionu Libereckého a Ústeckého kraje, i v rámci celé České republiky.

Registrace

u Krajského soudu v Ústí nad Labem – odd.C, vložka 14940
IČO 250 47 469, DIČ CZ 25047469

Hlavní výrobní programy jsou:
 • výroba, montáž a servis čistíren odpadních vod (ČOV)
  • pro rodinné domy, obytné domy, penziony, restaurace, hotely a autocampingy
  • pro obce
  • pro průmyslové objekty
  • rekonstrukce a intenzifikace stávajících čistíren
  • vestavby technologie čistíren do stávajících nádrží
  • záruční a pozáruční servis a technický dohled na provoz
 • Septiky a zemní filtry
 • Bezodtokové jímky – žumpy
 • Vodoměrné šachty
 • Kanalizační šachty
 • Plastové nádrže
 • Přečerpávací stanice na vodu
 • Výroba, montáž a servis myček nákladních automobilů pro vysoce zatížené provozy jako jsou např. kamenolomy, stavby, recyklační dvory