HYDROCLAR s.r.o.

čištění odpadních vod

Čistírny (čističky) odpadních vod (ČOV, DČOV), septiky, plastové nádrže, jímky, bazény

Hlavní výrobní programy

Domovní čistírny DČOV

Čistírny (čističky) odpadních vod (ČOV) SBR a K jsou zařízení sloužící k čištění komunálních odpadních vod

Jímky na dešťovou vodu

Jímka na dešťovou vodu slouží k akumulaci a využití dešťové vody

Bezodtokové jímky – žumpy

Bezodtokové jímky slouží k akumulaci odpadní, užitkové nebo pitné vody

Septiky a zemní filtry

Pro čištění splaškových odpadních vod z rekreačních objektů lze použít septiky se zemními filtry

Vodoměrné šachty

Používají se pro osazení vodoměrů nebo jiných měřících prvků na potrubí pod úroveň terénu

Lapače tuků

Lapáky (odlučovače,lapoly) tuků slouží k odstraňování volných rostlinných a živočišných tuků z odpadních vod.

Domaci-cistirna-odpadnich-vod
obrazek_49

Myčky nákladních automobilů

Linka je určena pro mytí podvozků a kol nákladních automobilů, stavebních a zemědělských strojů odjíždějících ze znečištěných provozů

Plastové nádrže

Plastové nádrže slouží k akumulaci odpadní, užitkové nebo pitné vody, chemických roztoků nebo kalů

Čerpací šachty

Přečerpávací stanice se používají hlavně pro čerpání komunálních odpadních vod.

Odlučovače ropných látek

Tyto odlučovače jsou určeny k odstranění lehkých ropných kapalin

Bazény

Plastové bazény slouží k relaxaci, zábavě, kondičnímu i sportovnímu vyžití

Více o DČOV

Čistírny (čističky) odpadních vod (ČOV) slouží k čištění odpadních splaškových vod izolovaných zdrojů znečištění, jako jsou rodinné domky, penziony, obce.

  • Zařízení sloužící k čištění komunálních odpadních vod
  • K čištění odpadních vod pravidelně navštěvovaných chat
  • K čištění odpadních vod penzionů
  • K čištění odpadních vod výrobních provozů
  • K čištění odpadních vod v malých obcích
  • K čištění splaškových odpadních vod z rodinných domů
Náhradní díly

Vyberte si z náhradních dílů