Použití

Jímka na dešťovou vodu slouží k akumulaci a následně k využití dešťové vody pro zálivku, mytí aut, splachování WC, atd. Velikost jímky se řídí velikostí plochy střech nebo předpokládanou spotřebou vody. K akumulaci dešťových vod jsou nejvhodnější podzemní nádrže, protože je v nich udržována relativně nízká teplota vody (pod 16˚ C), a tím je omezeno množení bakterií. K instalaci jímky není potřebné stavební povolení, stačí ohlášení na stavebním úřadu.

Proč využívat srážkové vody?
 • Neobsahují chlor ani jiné látky, proto jsou vhodné pro zalévání rostlin.
 • Jsou „měkké“ a nezpůsobují usazování vodního kamene v potrubí jako pitná voda.
 • Cena pitné vody se stále zvyšuje. Průměrná spotřeba vody na jednoho obyvatele v ČR je 110 litrů vody denně. Přibližně 50 % spotřeby pitné vody je možno nahradit dešťovou vodou
Popis

Jímky jsou vyrobené z polypropylenu, mají jeden nebo více vtoků, bezpečnostní přepad a otvor pro kontrolu a čištění shora. Vrchní otvor může být zakryt plastovým, betonovým nebo ocelovým – pochůzným nebo přejezdným víkem. Jímky jsou vyrobeny v řadě velikostí podle potřebných objemů. Nespotřebovaná voda se zasakuje nebo vypouští do vodoteče.

Kde je možno zachycené srážkové vody využít?
 • k zalévání zahrady je možné použít běžné čerpadlo nebo lze na jímku napojit automatický závlahový systém
 • k zalévání trávníků, ovocných stromů i plodin určených ke konzumaci
 • pro úklid a mytí (k mytí auta nebo podlahy není nutná pitná voda, za kterou musíte platit)
 • k praní (dešťová voda je měkká, netvoří vodní kámen, lépe rozpouští prací prášky a tím snižuje jejich spotřebu; je vhodné ji využívat tam, kde je běžně dostupná voda tvrdá – kromě úspory pracích prášků zvýšíte i životnost pračky)
 • ke splachování WC, které tvoří až 20 – 30 % spotřeby vody v domácnosti
Provedení jímek

Pláště jímek jsou provedeny podle toho, pro jaké prostředí jsou určeny:

 • k obsypání
 • k obetonování
Osazení do terénu

Při podzemní instalaci jímek do velikosti  3m3 jímky není třeba obetonovat, čímž  se výrazně snižují náklady na instalaci.

Jímky k obsypání, se po usazení na betonovou základovou desku obsypou výkopkem. Tento způsob osazení lze použít pouze u jímek N1 až N8.

Jímky k obetonování jsou určeny do lokalit s možným vyšším statickým zatížením (blízkost budov, komunikace pro motorová vozidla, spodní voda, jíl).

Záruka

Výrobce poskytuje záruku 24 měsíců ode dne prodeje.

Každá jímka je zkoušena a je k ní vystaven protokol o zkoušce vodotěsnosti.

Na přání
 • zajistíme dovoz a montáž
 • upravíme jímku dle Vašich požadavků
 • změníme průměr a umístění potrubí
Základní rozměry
Užitečný objemV (m3) Průměr D(mm) Výška H(mm) Výška nátoku H1(mm) Výška odtoku H2(mm) Průměr nátoku a odtoku(mm) hmotnost
(kg)
N1 1,6 1360 1800 1300 1250 125 80
N2 1,9 1500 1800 1300 1250 125 90
N3 2,9 1800 1800 1300 1250 125 120
N5 4,7 2000 2200 1700 1650 125 160
N6 6,3 2300 2200 1700 1650 125 190
N8 8,2 2300 2700 2200 2150 125 225
N11 10,6 2600 2700 2200 2150 125 260
N12 12,0 2600 3000 2500 2450 125 290
N14 13,8 2650 3250 2650 2700 125 320