Výrobní program

Jímky na dešťovou vodu

Použití

Jímka na dešťovou vodu slouží k akumulaci a následně k využití dešťové vody pro zálivku, mytí aut, splachování WC, atd. Velikost jímky se řídí velikostí plochy střech nebo předpokládanou spotřebou vody. K akumulaci dešťových vod jsou nejvhodnější podzemní nádrže, protože je v nich udržována relativně nízká teplota vody (pod 16˚ C), a tím je omezeno množení bakterií. K instalaci jímky není potřebné stavební povolení, stačí ohlášení na stavebním úřadu.

Proč využívat srážkové vody?

 • Neobsahují chlor ani jiné látky, proto jsou vhodné pro zalévání rostlin.
 • Jsou „měkké“ a nezpůsobují usazování vodního kamene v potrubí jako pitná voda.
 • Cena pitné vody se stále zvyšuje. Průměrná spotřeba vody na jednoho obyvatele v ČR je 110 litrů vody denně. Přibližně 50 % spotřeby pitné vody je možno nahradit dešťovou vodou

Popis

Jímky jsou vyrobené z polypropylenu, mají jeden nebo více vtoků, bezpečnostní přepad a otvor pro kontrolu a čištění shora. Vrchní otvor může být zakryt plastovým, betonovým nebo ocelovým – pochůzným nebo přejezdným víkem. Jímky jsou vyrobeny v řadě velikostí podle potřebných objemů. Nespotřebovaná voda se zasakuje nebo vypouští do vodoteče.

Kde je možno zachycené srážkové vody využít?

 • k zalévání zahrady je možné použít běžné čerpadlo nebo lze na jímku napojit automatický závlahový systém
 • k zalévání trávníků, ovocných stromů i plodin určených ke konzumaci
 • pro úklid a mytí (k mytí auta nebo podlahy není nutná pitná voda, za kterou musíte platit)
 • k praní (dešťová voda je měkká, netvoří vodní kámen, lépe rozpouští prací prášky a tím snižuje jejich spotřebu; je vhodné ji využívat tam, kde je běžně dostupná voda tvrdá – kromě úspory pracích prášků zvýšíte i životnost pračky)
 • ke splachování WC, které tvoří až 20 – 30 % spotřeby vody v domácnosti

Provedení jímek

Pláště jímek jsou provedeny podle toho, pro jaké prostředí jsou určeny:

 • k obsypání
 • k obetonování

Osazení do terénu

Při podzemní instalaci jímek do velikosti  3m3 jímky není třeba obetonovat, čímž  se výrazně snižují náklady na instalaci.

Jímky k obsypání, se po usazení na betonovou základovou desku obsypou výkopkem. Tento způsob osazení lze použít pouze u jímek N1 až N4.

Jímky k obetonování jsou určeny do lokalit s možným vyšším statickým zatížením (blízkost budov, komunikace pro motorová vozidla, spodní voda, jíl).

Záruka

Výrobce poskytuje záruku 24 měsíců ode dne prodeje.

Každá jímka je zkoušena a je k ní vystaven protokol o zkoušce vodotěsnosti.

Na přání

 • zajistíme dovoz a montáž
 • upravíme jímku dle Vašich požadavků
 • změníme průměr a umístění potrubí

Základní rozměry

Užitečný objem

V (m2)

Průměr D

(mm)

Výška H

(mm)

Výška nátoku H1

(mm)

Výška odtoku H2

(mm)

Průměrnátoku

a odtoku

(mm)

hmotnost(kg)
N1 1,0 1050 2000 1400 1350 125 70
N 1,5 1,5 1300 2000 1400 1250 125 80
N 2,0 2,0 1500 1800 1300 1250 125 90
N 3,2 3,2 2000 1750 1150 1100 125 150
N 4,8 4,8 2000 2300 1700 1650 125 170
N 6,5 6,5 2300 2300 1700 1650 125 190
N 8,4 8,4 2300 2800 2200 2150 125 270
N 11 10,8 2600 2800 2200 2150 125 300
N 12 12,3 2600 3200 2500 2150 125 380

Stažení prospektu v pdf