Nabídka HYDROCLAR s.r.o.:

provedení technické revize čistírny odpadních vod (ČOV) osobou způsobilou, pověřenou Ministerstvem životního prostředí ČR.

V návaznosti na platnou legislativu a nařízení vlády č. 57/2016 Sb. a 401/2015 Sb. je nutné deklarovat k ČOV v průběhu užívání níže uvedené dokumenty, v návaznosti na to, jakým způsobem máte ČOV povolenou:

a) vodoprávním povolením – podmínkou vodoprávního úřadu je deklarace rozborů vzorků v četnosti stanovené v povolení k vypouštění.
b) ohláškou (zkrácené řízení) – podmínkou pro povolení ohláškou je provedení technické revize ČOV osobou způsobilou, stanovenou MŽP ČR v četnosti 1x za 24 měsíců. Výsledky těchto revizí musí být předkládány na příslušný vodoprávní úřad.

Provedení technických revizí nabízíme pro kraje: Liberecký, Ústecký, Plzeňský, Středočeský a Prahu.

Technická revize obsahuje:
  • místní šetření,
  • vyhotovení revizní zprávy,
  • zaslání zprávy zákazníkovi.

Technickou revizi provádí oprávněná způsobilá osoba (OZO) č.: 149
Ing. Jan Kovář
Tel.: 602 411 240
E-mail: hydroclar@hyroclar.cz

  • 9. 8. 2019by Jan Reisiegel
  • 0

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *