Jak funguje DČOV

Domovní čistírny odpadních vod (DČOV) zařízení slouží k čištění komunálních odpadních vod pro rodinné domky, pravidelně navštěvované chaty. K osazení d ...