Domovní čistírny odpadních vod (DČOV)

zařízení slouží k čištění komunálních odpadních vod pro rodinné domky, pravidelně navštěvované chaty. K osazení domovní čističky odpadních vod SBR3 a SBR5 do výkopu není třeba žádná mechanizace. Vyčištěnou vodu z čistírny odpadních vod (ČOV) je možné vypouštět do vodoteče nebo zasakovat.

Jak DČOV funguje?

 

 

  • 29. 7. 2019by Jan Reisiegel
  • 0

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *