Pro rodinný domek vyhovují naše septiky S5 a zemní filtry ZF5.

Náklady na pořízení septiku s filtrem pro RD nebo rekreační objekt: S5 21 000 Kč, zemní filtr 17 000 Kč, náplň filtru cca 6 000 Kč, stavební osazení (stavební firmou) 40 000 Kč + 10 000 Kč stavební povolení – celkem 94 000 Kč

Náklady na provoz septiku: cca 2 000 Kč za rok vyvezení septiku, 2x vzorek 1 500 Kč – elkem náklady na provoz za rok cca 3 500 Kč za rok

Dosahované hodnoty na odtoku septiku se zemním filtrem: BSK5 30 – 40mg/l, NL 30 – 40mg/l, CHSKCr 90 – 200mg/l

Nevýhody septiku se zemním filtrem: velké nároky na plochu, velké nároky na spád, nutný přístup fekálního vozu k septiku, někdy zápach ze septiku, náplň filtru je třeba cca po 10 – 15 letech vyměnit.

Výhody septiku se zemním filtrem: nepotřebuje el. energii, je vhodný k nepravidelně užívaným objektům.

  • 13. 8. 2019by Jan Reisiegel