SBR5 40 000 Kč, stavební osazení 30 000 Kč + 10 000 Kč stavební povolení celkem 80 000Kč

Žumpa k RD - objem obvykle 10 m3 a více (např.  Z13) (objem fekálního vozu max. 10m3), k rekreačnímu objektu obvykle objem žumpy do 3m3.

Jímka o užitném objemu 10 m3. Při průměrné spotřebě vody na jednoho obyvatele 120 litrů/den, při čtyřech obyvatelích domu 4x120=0,48m3/den. Jímka bude naplněna přibližně za 10/0,48=21 dnů. Ročně tedy budeme muset jímku vyvézt 365/21=asi 17x. Při ceně jednoho vývozu odpadních vod 1500-2500,- Kč za likvidaci odpadních vod při použití bezodtoké jímky zaplatíme cca 34 000 Kč korun ročně.

Bezodtoká jímka je vhodná pro nepravidelně obývané nemovitosti (chaty, chalupy) s menší produkcí odpadních vod tam, kde se nedá použít ČOV nebo septik s filtrem.

Stavební povolení (ohlášení) vydává stavební úřad, a jeho vyřízení trvá cca týden.

<strong>Náklady na provoz bezodtokové jímky s objemem 10m3:</strong> 30 000 Kč jímka, cca 25 000 Kč stavební osazení 300 Kč stavební povolení - celkem 55 300 Kč

<strong>Náklady na provoz u RD:</strong> cca 34 000 Kč za rok

<strong>Nevýhody:</strong> drahý provoz, nutný přístup fekálního vozu k jímce, zápach při vyvážení

<strong>Výhody:</strong> zatím jednoduché vyřízení stav. pov. - ohlášení, vhodná k nepravidelně užívaným objektům (chatám).

Pro rodinný domek vyhovují naše septiky S5 a zemní filtry ZF5.

<strong>Náklady na pořízení septiku s filtrem pro RD nebo rekreační objekt:</strong> S5 21 000 Kč, zemní filtr 17 000 Kč, náplň filtru cca 6 000 Kč, stavební osazení (stavební firmou) 40 000 Kč + 10 000 Kč stavební povolení - celkem 94 000 Kč

<strong>Náklady na provoz septiku:</strong> cca 2 000 Kč za rok vyvezení septiku, 2x vzorek 1 500 Kč - elkem náklady na provoz za rok cca 3 500 Kč za rok

<strong>Dosahované hodnoty na odtoku septiku se zemním filtrem:</strong> BSK5 30 - 40mg/l, NL 30 - 40mg/l, CHSKCr 90 - 200mg/l

<strong>Nevýhody septiku se zemním filtrem:</strong> velké nároky na plochu, velké nároky na spád, nutný přístup fekálního vozu k septiku, někdy zápach ze septiku, náplň filtru je třeba cca po 10 - 15 letech vyměnit.

<strong>Výhody septiku se zemním filtrem:</strong> nepotřebuje el. energii, je vhodný k nepravidelně užívaným objektům.

Pro rodinný domek vyhovují naše domovní čistírny SBR5

<strong>Dosahované hodnoty na odtoku:</strong> BSK5 25mg/l, NL 30mg/l, CHSKCr 90mg/l

<strong>Náklady na pořízení ČOV SBR5 pro RD:</strong> SBR5 40 000 Kč, stavební osazení 30 000 Kč + 10 000 Kč stavební povolení celkem 80 000Kč

<strong>Náklady na provoz:</strong> elektrická energie (0,509kWh/den x 365 x 4) 743Kč, 2x vzorek 1500Kč, těsnící kroužky do dmychadla 100 Kč(1x za 5let za 500 Kč) - celkem náklady na provoz za rok 2 343 Kč.

<strong>Nevýhody:</strong> vhodná jen pro trvale obydlené nebo pravidelně navštěvované objekty

<strong>Výhody:</strong> malé nároky na plochu, snadné stavební osazení, žádné nároky na spád (nátok i odtok ve stejné výšce), není nutný přístup fekálního vozu k čistírně, ČOV nezapáchá.

Jako nouzové a provozně nejdražší řešení lze použít lze využít k RD bezodtokovou jímku, kterou je nutno vyvážet fekálním vozem.

Pro čištění odpadních vod často využívaného rekreačního objektu lze použít domovní čistírnu nebo septik se zemním filtrem, pro málo a nepravidelně využívané rekreační objekty je výhodnější septik se zemním filtrem nebo bezodtoková jímka - žumpa. Vodu z čističky nebo filtru je možné vypouštět do vodoteče nebo zasakovat. K vypouštění nebo zasakování vod je nutné povolení místně příslušného odboru životního prostředí.

Pokud chcete mít jistotu, že budou zajištěna všechna potřebná povolení, která úřady vyžadují, využijte služeb autorizovaných projektantů, kteří všechno, vč. projektu, za vás vyřídí. Kontakty na projektanty vám můžeme poskytnout, obvykle jsou k dispozici na příslušných regionálních odborech životního prostředí.

Pro čištění odpadních vod rodinného domu lze použít domovní čistírnu (ČOV) nebo septik se zemním filtrem. Vodu z čistírny nebo filtru je možné vypouštět do vodoteče nebo zasakovat.

K vypouštění nebo zasakování vod je nutné povolení místně příslušného odboru životního prostředí. Vyřízení stavebního povolení na domovní čistírnu nebo na septik se zemním filtrem trvá v současné době minimálně 6 měsíců.