Pro rodinný domek vyhovují naše domovní čistírny SBR5

Dosahované hodnoty na odtoku: BSK5 25mg/l, NL 30mg/l, CHSKCr 90mg/l

Náklady na pořízení ČOV SBR5 pro RD: SBR5 40 000 Kč, stavební osazení 30 000 Kč + 10 000 Kč stavební povolení celkem 80 000Kč

Náklady na provoz: elektrická energie (0,509kWh/den x 365 x 4) 743Kč, 2x vzorek 1500Kč, těsnící kroužky do dmychadla 100 Kč(1x za 5let za 500 Kč) – celkem náklady na provoz za rok 2 343 Kč.

Nevýhody: vhodná jen pro trvale obydlené nebo pravidelně navštěvované objekty

Výhody: malé nároky na plochu, snadné stavební osazení, žádné nároky na spád (nátok i odtok ve stejné výšce), není nutný přístup fekálního vozu k čistírně, ČOV nezapáchá.

  • 13. 8. 2019by Jan Reisiegel