Žumpa k RD – objem obvykle 10 m3 a více (např.  Z13) (objem fekálního vozu max. 10m3), k rekreačnímu objektu obvykle objem žumpy do 3m3.

Jímka o užitném objemu 10 m3. Při průměrné spotřebě vody na jednoho obyvatele 120 litrů/den, při čtyřech obyvatelích domu 4×120=0,48m3/den. Jímka bude naplněna přibližně za 10/0,48=21 dnů. Ročně tedy budeme muset jímku vyvézt 365/21=asi 17x. Při ceně jednoho vývozu odpadních vod 1500-2500,- Kč za likvidaci odpadních vod při použití bezodtoké jímky zaplatíme cca 34 000 Kč korun ročně.

Bezodtoká jímka je vhodná pro nepravidelně obývané nemovitosti (chaty, chalupy) s menší produkcí odpadních vod tam, kde se nedá použít ČOV nebo septik s filtrem.

Stavební povolení (ohlášení) vydává stavební úřad, a jeho vyřízení trvá cca týden.

Náklady na provoz bezodtokové jímky s objemem 10m3: 30 000 Kč jímka, cca 25 000 Kč stavební osazení 300 Kč stavební povolení – celkem 55 300 Kč

Náklady na provoz u RD: cca 34 000 Kč za rok

Nevýhody: drahý provoz, nutný přístup fekálního vozu k jímce, zápach při vyvážení

Výhody: zatím jednoduché vyřízení stav. pov. – ohlášení, vhodná k nepravidelně užívaným objektům (chatám).

  • 13. 8. 2019by Jan Reisiegel