Použití

Plastové bazény slouží k relaxaci, zábavě, kondičnímu i sportovnímu vyžití.

Popis

Bazény jsou vyrobeny z integrovaného svařovaného polypropylénu s ochranou proti UV záření. Použitý plast se vyznačuje dlouhou životností a zdravotní nezávadností. Metoda svařování zaručuje stoprocentní vodotěsnost. Velikost a tvar bazénů můžeme přizpůsobit přání zákazníka.

Provedení

Stěny bazénů jsou z materiálu světle modré nebo tmavomodré barvy. Bazény se dají umístit jak v exteriéru, tak v interiéru. Asi 10 cm pod horním okrajem bazénu se umísťuje odtokový otvor – skimmer. Skimmerem voda odtéká do filtrace, ze které je po vyčištění čerpána vtokovými tryskami zpět do bazénu.

Na přání dodáme příslušenství bazénu: filtr, schody, osvětlení, protiproud, UV lampy, plovoucí plachty, vysavače, zastřešení a další.

LEGENDA:

1 – železobetonové dno
2 – žebrování
3 – stěna bazénu
4 – polystyren
5 – betonová obezdívka
6 – dlažba

Osazení

Bazény jsou nejčastěji až po horní okraj zapuštěné do terénu.  Osazují se na betonovou základovou desku. Základová deska musí být odvodněná, vodorovná s hladkým povrchem. Síla desky zpevněné ocelovou armaturou je 100-200mm. Základová deska musí cca o 40cm přesahovat půdorys bazénu. Hloubka montážní jámy je součtem výšky bazénu, síly izolace a základové desky.

Montáž

Bazén se položí na podkladní konstrukci, která musí být rovná a čistá. Nádrž musí spolehlivě dosedat na podklad celou plochou svého dna. Pro lepší izolační vlastnosti i potlačení případných nerovností doporučujeme dno bazénu podložit 20 – 30mm silným fasádním polystyrénem nebo alespoň mirelonem.

Rovné stěny bazénu zapažíme tak, aby nedošlo k jejich deformaci. Stěny doporučujeme rovněž odizolovat fasádním polystyrénem o síle 50-100mm. Obetonování stěn se provádí postupně, po vrstvách. Pro vyrovnání tlaku se uvnitř bazénu udržuje hladina vody nad betonem. Betonáž je třeba provádět opatrně a rovnoměrně po celém obvodu nádrže.

Filtraci umístíme nejlépe do přilehlého objektu (technologická místnost, garáž apod.) nebo do vodotěsné šachty o rozměrech 1x1x1m. Vzdálenost filtrace od bazénu by neměla přesahovat 10m.

Základní tvary
Ovál
Obdélník
Kruh