Charakteristika

Zařízení je určeno pro čištění vod, které mají nízký nebo střední obsah lehkých ropných kapalin a proměnný obsah pevných usaditelných nečistot.

Řada Q1/Q2 je vybavena obtokem, kterým protéká voda z přívalových dešťů. Intenzita čištění v obtoku je nižší. Toto řešení vychází ze skutečnosti, že voda je znečištěna lehkými ropnými kapalinami pouze na začátku deště.

Je použita technologie usazování pevných nečistot (písku a kalů) a gravitačního a koalescenčního odlučování lehkých ropných kapalin s dočištěním vody v sorpčním filtru.
Technologie je instalovaná ve třech propojených kruhových nádržích, vyrobených z polypropylenu.

K odloučení pevných nečistot (písku a kalů) dochází v usazovací nádrži. Její velikost je dimenzována podle maximálního průtoku a podle obsahu písku a kalů. Na koalescenčním filtru dochází ve druhé nádrži k odlučování lehkých ropných kapalin. Ve třetí nádrži je pro dokonalé dočištění vody instalován sorpční filtr.

Zbytková koncentrace lehkých ropných kapalin ve vyčištěné vodě, vyjadřovaná jako koncentrace NEL (zkratka pro nepolární extrahovatelné látky), je nižší než < 0,1 – 2,5mg/l C10-C40 (N.E.L <0,2 – 3 mg/l)

Příklady použití usazovacích nádrží
  • A – nízké zatížení vody kaly: vody z technologických procesů s nízkým znečištěním pevnými látkami a vody ze zpevněných ploch s nízkým automobilovým provozem
  • B – střední zatížení vody kaly: vody ze zpevněných ploch u čerpacích stanic pohonných hmot, parkovišť a odstavných ploch pro automobily, vody z parkovišť a odstavných ploch se středním a silným provozem, ruční mytí aut, autobusů a vody ze strojírenských provozů, čištěné spolu s vodami z přívalových dešťů
  • C – vysoké zatížení vody kaly: vody z mytí nákladních automobilů, autobusů, stavebních strojů a zemědělské techniky, čištěné spolu s vodami z přívalových dešťů

Uvedené příklady se liší z hlediska výběru technologie především obsahem nerozpuštěných látek – písků a kalů. Podle těchto příkladů použití se dimenzuje kalová nádrž. Vlastní odlučovač lehkých ropných kapalin a sorpční filtr mají dostatečnou účinnost pro všechny uvedené příklady použití.

LEGENDA:

U – USAZOVACÍ NÁDRŽ
K – KOALESCENČNÍ ODLUČOVAČ
S – SORPČNÍ ODLUČOVAČ

Usazovací nádrže

A – nízké zatížení vody kaly

označení

d
(mm)

H (mm)

H1 (mm)

H2 (mm)

D
DN

hmotnost
(kg)

U10A

1000

1800

1450

1300

150

60

U15A

1000

2500

2100

1900

200

78

U20A

1200

2500

2100

1900

250

97

U30A

1400

2500

2100

1900

250

117

U40A

1400

3200

2750

2500

300

142

U50A

1400

4000

3500

3200

300

172

U65A

1600

4000

3550

3200

300

229

U80A

1800

4000

3550

3200

400

263

U100A

2000

4000

3550

3200

400

298

B – střední zatížení vody kaly

označení

d
(mm)

H (mm)

H1 (mm)

H2 (mm)

D
DN

hmotnost
(kg)

U10B

1400

1800

1450

1300

150

91

U15B

1400

2500

2100

1900

200

117

U20B

1700

2500

2100

1900

250

167

U30B

2000

2500

2100

1900

250

207

U40B

2000

3200

2750

2500

300

250

U50B

2000

4000

3500

3200

300

298

U65B

2300

4000

3550

3200

300

352

U80B

2500

4000

3550

3200

400

390

U100B

2800

4000

3550

3200

400

449

C – vysoké zatížení vody kaly

označení

d
(mm)

H (mm)

H1 (mm)

H2 (mm)

D
DN

hmotnost
(kg)

U10C

1700

1800

1450

1300

150

135

U15C

1700

2500

2100

1900

200

170

U20C

2000

2500

2100

1900

250

210

U30C

2400

2500

2100

1900

250

260

U40C

2400

3200

2750

2500

300

310

U50C

2400

4000

3500

3200

300

370

U65C

2800

4000

3550

3200

300

450

U80C

U80A+U80B

4000

3550

3200

400

650

U100C

U100A+U100B

4000

3550

3200

400

750

Koalescenční odlučovače s odtokem (Q1/Q2)

označení

průtok Q1
(l/s)

obtok Q2
(l/s)

maximál.
odvodň.
plocha (m2)

d1
(mm)

H
(mm)

H2
(mm)

H3
(mm)

D
(DN)

hmotn.(kg)

K 10/40

10

40

4000

1400

1800

1300

1200

150

118

K 15/60

15

60

6000

1400

2500

1900

1800

200

152

K 20/80

20

80

8000

1700

2500

1900

1800

250

220

K 30/120

30

120

12000

2000

2500

1900

1800

300

269

K 40/160

40

160

16000

2000

3200

2500

2400

300

325

K 50/200

50

200

20000

2000

4000

3200

3050

350

387

K 65/260

65

260

26000

2300

4000

3200

3050

350

458

K 80/320

80

320

32000

2500

4000

3200

3050

400

507

K 100/400

100

400

40000

2800

4000

3200

3050

400

584

Sorpční odlučovače

kvalita vyčištěné vody při jmenovitém průtoku – NEL < 0,5 mg/l (při obtoku prochází voda pouze koalescenčním odlučovačem)

označení

průtok
(l/s)

maximál.
odvodň.
plocha (m2)

d2
(mm)

H
(mm)

H3
(mm)

H4
(mm)

D
(DN)

hmotnost
(kg)

S 10

10

1000

1200

1800

1200

1050

150

132

S 15

15

1500

1400

2250

1550

1400

200

190

S 20

20

2000

1700

2250

1550

1400

250

245

S 30

30

3000

1700

2500

1800

1550

300

286

S 40

40

4000

2000

2500

1700

1450

300

359

S 50

50

5000

2000

2500

1550

1200

350

384

S 65

65

6500

2000

3000

2050

1900

350

460

S 80

80

8000

2000

3500

2550

2300

400

535

S 100

100

10000

2000

3750

2800

2450

400

603