Odlučovače UKS Q1/Q2 (s odtokem)

Charakteristika

Jde o všechny předchozí typy odlučovačů s přidaným obtokem – průtok 2 až 400 l/s, odvodňovaná plocha 4 000 až 40 000 m2. Zařízení je určeno pro čištění vod odváděných z ploch vystavených přívalovým dešťům při vysokých nárocích na kvalitu vyčištěné vody. Vody mohou mít střední nebo vysoký obsah lehkých ropných kapalin a střední nebo vysoký obsah pevných usaditelných nečistot. Obtok je schopen pojmout vodu z přívalového deště bez nebezpečí odplavení již odloučených lehkých ropných kapalin. Intenzita čištění v obtoku je nižší. Toto řešení vychází ze skutečnosti, že voda je znečištěna lehkými ropnými kapalinami pouze na začátku deště.

Q1 je maximální průtok při standardním čištění, Q2 je maximální průtok při průchodu vod z přívalového deště obtokem.

Základní údaje
Označení Průtok Q1 (l/s) Obtok Q2 (l/s) Vel.
odvod.
plochy (m2)
L
(mm)
B
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
D
(DN)
Hmot.
(kg)
UKS  2/10 2 10 1000 2500 660 1270 1000 750 150 200
UKS  5/20 5 20 2000 3000 1000 1270 1000 750 200 345
UKS 10/50 10 40 4000 4500 1500 1270 1000 750 300 660
UKS 15/60 15 60 6000 6000 1500 1520 1050 800 300 790
UKS 20/80 20 80 8000 6500 1500 1770 1400 1100 300 920
UKS 30/120 30 120 12000 7000 2500 2020 1400 1100 400 1220
UKS 40/160 40 160 16000 8000 2500 2020 1650 1350 400 1420

Odlučovače UKS V1 (pochůzné nebo pojezdné)

Příklady použití
  • objekty pro skladování a manipulaci s pohonnými hmotami, oleji apod.
  • dílny, šrotiště, čerpací stanice pohonných hmot
  • parkovací a odstavné plochy do velikosti 100 m2
Funkce

Znečištěná voda protéká do kalového koše. V koši se odlučuje písek a na koalescenčním filtru část lehkých ropných kapalin. Voda dočištěná na sorpčním filtru pak voda protéká do kanalizace.

Instalace

Odlučovač se osazuje na základovou desku tak, že víko odlučovače je v rovině s okolním terénem. Nátok a odtok vyčištěné vody v bočních stěnách odlučovače se napojí přechodkami PVC na kanalizaci. Při obetonovávání je třeba odlučovač zevnitř rozepřít proti tlaku betonu.

Provedení

Přejezdné nebo pochůzné. Pochůzný odlučovač se usadí na betonovou desku a obsype, pojezdný odlučovač je třeba obetonovat. Rám víka se usadí do betonového věnce a uzavře se pochůznou nebo pojezdnou mříží.

Údržba

Kalový koš odlučovače obsahuje zachycený písek a část odloučené lehké kapaliny. Po vytažení koše se jeho obsah nalije do plastové nádoby a nechá zlikvidovat specializovanou firmou. Sorpční filtr se vyměňuje za jeden až dva roky. Po sejmutí plastové mřížky se sorpční náplň nahradí novou. Pro naplnění filtru je 2,5 kg fibroilu