Charakteristika

Zařízení je určeno pro čištění vod se středním nebo vysokým obsahem lehkých ropných kapalin a středním nebo vysokým obsahem pevných usaditelných nečistot. Zařízení je vhodné pro čištění vod při vysokých nárocích na kvalitu vyčištěné vody.

Je použita technologie usazování pevných nečistot (písku a kalů), gravitačního a koalescenčního odlučování lehkých ropných kapalin s dočištěním vody v sorpčním filtru.
Technologie je instalovaná v nádrži krabicového tvaru, vyrobené z polypropylenových desek.

Zbytková koncentrace lehkých ropných kapalin ve vyčištěné vodě, vyjadřovaná jako koncentrace NEL (zkratka pro nepolární extrahovatelné látky), je nižší než 0,5 mg NEL/ l.

Příklady použití
  • vody z parkovišť a odstavných ploch
  • vody z ploch u čerpacích stanic pohonných hmot
  • vody z oplachů ploch v zemědělských a průmyslových objektech
  • vody z mycích linek a ručního mytí automobilů (obvykle je zařízení předřazené další technologii – např. štěpení emulzí)
Základní údaje

velikost

průtok
(l/s)

odvod
plocha
(m2)

L
(mm)

B
(mm)

H
(mm)

H1
(mm)

H2
(mm)

D
(DN)

hmot (kg)

UKS 2

2

200

3000

800

1000

800

600

100

198

UKS 5

5

500

3000

1000

1300

1000

750

125

345

UKS 10

10

1000

4600

1000

1500

1250

800

150

650

UKS 15

15

1500

5600

1250

1500

1250

800

200

780

UKS 20

20

2000

6100

1500

1600

1250

800

200

914

UKS 30

30

3000

6600

1800

2100

1700

1000

315

1205

UKS 40

40

4000

8300

2000

2100

1700

1000

315

1400