Charakteristika

Zařízení je určeno pro čištění vod se středním nebo vysokým obsahem lehkých ropných kapalin a středním nebo vysokým obsahem pevných usaditelných nečistot.

Je použita technologie usazování pevných nečistot (písku a kalů), gravitačního a koalescenčního odlučování lehkých ropných kapalin. Technologie je instalovaná v nádrži krabicového tvaru, vyrobené z polypropylenových desek.

Zbytková koncentrace lehkých ropných kapalin ve vyčištěné vodě je < 3mg/l C10-C40 (N.E.L <5 mg/l)

Příklady použití
  • vody z parkovišť a odstavných ploch
  • vody z ploch u čerpacích stanic pohonných hmot
  • vody z oplachů ploch v zemědělských a průmyslových objektech
  • vody z mycích linek a ručního mytí automobilů (obvykle je zařízení předřazené další technologii – např. štěpení emulzí)
Základní údaje

označení

průtok
(l/s)

L
(mm)

B
(mm)

H
(mm)

H1
(mm)

H2
(mm)

D
(DN)

hmotnost (kg)

UGK 2

2

2500

800

1000

800

750

100

158

UGK 5

5

2500

1000

1300

1000

950

125

276

UGK 10

10

3500

1000

1500

1250

1200

150

520

UGK 15

15

4300

1250

1500

1250

1200

200

625

UGK 20

20

4800

1500

1600

1250

1200

200

730

UGK 30

30

5000

1800

2100

1700

1600

315

962

UGK 40

40

6400

2000

2100

1700

1600

315

1120

Odlučovače UGK Q1/Q2 (s odtokem)

Jde o všechny předchozí typy odlučovačů s přidaným obtokem – průtok 2 až 400 l/s, odvodňovaná plocha 4 000 až 40 000 m2. Zařízení je určeno pro čištění vod odváděných z ploch vystavených přívalovým dešťům. Vody mohou mít střední nebo vysoký obsah lehkých ropných kapalin a střední nebo vysoký obsah pevných usaditelných nečistot. Obtok je schopen pojmout vodu z přívalového deště bez nebezpečí odplavení již odloučených lehkých ropných kapalin. Intenzita čištění v obtoku je nižší. Toto řešení vychází ze skutečnosti, že voda je znečištěna lehkými ropnými kapalinami pouze na začátku deště.

Q1 je maximální průtok při standardním čištění, Q2 je maximální průtok při průchodu vod z přívalového deště obtokem.

základní údaje

Označení

Průtok Q1 (l/s)

Obtok Q2 (l/s)

Velik.
odvodň. plochy (m2)

L
(mm)

B
(mm)

H
(mm)

H1
(mm)

H2
(mm)

D
(DN)

Hmotn.
(kg)

UGK 2/10

2

10

1000

1750

660

1270

1000

900

150

158

UGK 5/20

5

20

2000

3000

1000

1270

1000

900

200

276

UGK 10/50

10

40

4000

3500

1500

1270

1000

900

300

520

UGK 15/60

15

60

6000

4500

1500

1520

1050

900

300

625

UGK 20/80

20

80

8000

4500

1500

1770

1400

1200

300

730

UGK 30/120

30

120

12000

5000

2500

2020

1400

1200

400

962

UGK 40/160

40

160

16000

5500

2500

2020

1650

1450

400

1120