Septik válcový tříkomorový plastový řada S5 až S20

Výhody plastových septiků
 • menší stavební náklady a pracnost než u betonových septiků
 • malé rozměry
 • jednoduchá konstrukce
 • jednoduchá montáž
 • bezobslužný provoz
 • žádné pohyblivé ani elektrické součásti vyžadující údržbu
 • nevadí jim nepravidelné zatěžování (výhoda zejména u rekreačních objektů)
 • zakrytí malým pochůzným víkem Ø 60cm v úrovni terénu
Charakteristika

Tříkomorové biologické septiky řady S slouží k čištění odpadních splaškových vod malých izolovaných zdrojů znečištění, jako jsou rodinné domky, malé penziony, rekreační objekty, chatky v zahrádkářských koloniích apod.

Septik se zařazuje jako první stupeň čištění, před zemním filtrem nebo vegetační čistírnou. Zachycené biologické znečištění v něm anaerobně (bez přístupu vzduchu) rozkládají mikroorganizmy.

LEGENDA:

1 – SEPTIK
2 – ROZVODNÉ POTRUBÍ
3 – FILTRAČNÍ VRSTVA PÍSKU
4 – ŠTĚRK
5 – ODVĚTRÁNÍ
6 – GEOTEXTILIE
7 – PODKLADNÍ BETON
8 – PÍSKOVÉ LOŽE NEBO PODKLADNÍ BETON
9 – ZÁSYP VYKOPANOU ZEMINOU

Popis

Septik tvoří kruhová plastová nádrž, rozdělená přepážkami s komunikačními otvory na tři komory. Horní otvor s betonovým poklopem slouží ke kontrole a případné údržbě. Do první komory natéká znečištěná splašková voda a otvory v přepážkách protéká k odtoku. Na dně v jednotlivých komorách zůstávají sedimentované kaly, které jsou anaerobními mikroorganizmy postupně pročišťovány.

Septiky se vyrábějí v provedeních levý a pravý – podle umístění nátokového a odtokového potrubí, které jsou k sobě vzájemně v úhlu 90 stupňů.

Septiky slouží k čištění splaškových odpadních vod připojených na oddílnou stokovou soustavu. Nesmějí do nich být přiváděny dešťové a drenážní vody, které snižují účinnost čištění tím, že odpadní vody ochlazují a ředí.

Pokud je čistírna použita pro čištění vod z kuchyně nebo jídelny pro větší počet strávníků, je třeba před septik osadit lapač tuků.

Účinnost čištěné vody

Účinnost udává ČSN 756402 pro septik bez filtru 25-30% na BSK5 a 50% na suspendované látky. Septik se zemním filtrem dosahuje na odtoku  hodnot :

35 – 80mg/l BSK5 a 35 – 80mg/l NL.

Montáž

Septik se osadí do výkopu na podkladní betonovou desku. Po usazení se obsype tříděným výkopkem (pláště septiku se nesmějí dotýkat vetší a ostré kameny), nebo se dle místních podmínek (spodní voda, blízkost budov) obetonuje. Vstupní otvor je zakryt v úrovni terénu pochůzným betonovým víkem o průměru 60 cm. Nádrž septiku v provedení pro spodní vodu musí být vyztužena žebry a ocelovými závlačemi. Skutečnost, že spodní voda může dosahovat nad základ septiku, je proto třeba uvést před jeho zadáním do výroby.

Při obsypávání a zvláště při obetonovávání septiku je třeba septik nejdříve naplnit vodou a hladinu vody udržovat alespoň 30 cm nad výškou betonáže nebo obsypu.

Provoz

Údržba septiku spočívá pouze v odstraňování zachyceného kalu. Ten je potřeba ze septiku vyvézt, pokud jeho vrstva v první komoře dosáhne 1/3 užitečné výšky nádrže, nejméně ale jednou za rok. Kal je třeba odsát ze všech tří komor. Na dně musí zůstat minimální vrstva kalu cca 15 cm jako očkovací kal.

Přebytečný kal je třeba nechat odsát a odvézt k likvidaci na městskou ČOV.

Záruka

Výrobce poskytuje záruku 24 měsíců ode dne prodeje.

Na přání zákazníka
 • zajistíme dovoz a montáž
 • upravíme septik podle místních podmínek a požadavků
 • změníme průměr a umístění nátokového a odtokového potrubí
Základní rozměry
Označení Počet EO Denní průok (m3) Průměr D
(m)
Výška H1 (m) Výška H2 (m) Výška H
(m)
Hmotnost M
(kg)
S 3 2 0,45 1,5 1,35 1,30 1,85 150
S 5 5 0,75 2,0 1,35 1,30 1,85 250
S 8 8 1,2 2,0 2,00 1,90 2,50 350
S 10 10 1,5 2,30 2,00 1,90 2,50 400
S 12 12 1,8 2,50 2,00 1,95 2,50 450
S 16 16 2,7 2,60 2,30 2,20 2,80 500
S 20 20 3,0 2,65 2,70 2,65 3,20 550