Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, no array or string given in /data/web/virtuals/97432/virtual/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 287

Výrobní program

Zemní filtr pískový s folií a geotextilií

Výhody zemního filtru s fólií a geotextilií

  • nižší cena než u plastového filtru
  • jednoduchá konstrukce
  • bezobslužný provoz
  • žádné pohyblivé ani elektrické součásti vyžadující údržbu
  • nevadí jim přerušovaný ani sezonní provoz (výhoda zejména u rekreačních objektů)
  • životnost při dodržení technologického postupu minimálně 10 – 15 let

Nevýhodou zemního filtru s fólií a geotextilií proti plastovému zemnímu filtru je náročnější montáž.

Charakteristika

Zemní filtr se zařazuje  za septik.
Slouží jako druhý stupeň čištění odpadních splaškových vod malých izolovaných zdrojů znečištění, jako jsou rekreační objekty nebo chatky v zahrádkářských koloniích. Lze jej použít i pro malé penziony s nepravidelným obsazením a rodinné domky. Pro rodinný dům je však obvykle výhodnější čistírna SBR3 nebo SBR5. Biologické znečištění, které projde prvním stupněm čištění (septikem), ve filtru rozkládají organismy, které žijí ve filtrační pískové vrstvě.

Popis

Voda ze septiku natéká do rozvodového potrubí a protéká vrstvou písku, na které se vytvoří mikrobiální vrstva. Vyčištěná voda odtéká sběrným potrubím.

Filtrační lože (vrstva přibližně 0,6 m až 1,0 m) musí být z tříděného stálého materiálu (obvykle štěrku nebo písku) o průměru zrn 4mm až 8mm.

Těleso zemního filtru musí být od okolního prostředí vodotěsně odděleno.

Rozvodné potrubí musí být uloženo ve štěrkovém obsypu. Sběrný drén je nutno opatřit odvětrávacím potrubím, které je vyvedeno nejméně 0,5 m nad úroveň terénu a je opatřeno stříškou bránící znečištění potrubí.

Výškový rozdíl nátoku a odtoku u filtru je obvykle 0,8 – 1,2 m.

Zemní filtr tvoří jáma potřebných rozměrů vyložená geotextilií a plastovou fólií, do které se na pískové lože položí rozvodné potrubí a obsype se štěrkem (pískem) potřebné frakce.

Naplněný pískový filtr se přikryje geotextilií a zasype vrstvou zeminy.

Kvalita vyčištěné vody

Kvalita vyčištěné vody na odtoku za septikem se zemním filtrem je srovnatelná s hodnotami u aktivační čistírny odpadních vod.

BSK5 35 – 80 mg/l
NL 35 – 80 mg/l
CHSKCR 80 – 220 mg/l

Skutečné hodnoty znečištění na odtoku závisejí na zatížení a dodržování provozního řádu.

Montáž

POZOR! Pískový filtr bez plastové nádrže nelze použít v lokalitě se spodní vodou!

Na místě zemního filtru se vykope stavební jáma potřebných rozměrů. Před montáží pískového filtru je třeba zajistit, aby do lože filtru nenatékala spodní voda – nejlépe oddrenážováním stavební jámy. Jáma se vyloží geotextilií, na kterou se položí PVC fólie. Na PVC fólii opět položí geotextilie. Na dno filtru se položí sběrné potrubí (ve spádu 10mm/1m), sběrné potrubí se zasype vrstvou štěrku, na štěrkovou vrstvu se uloží filtrační vrstva písku, na písek se položí vrstva štěrku, na které je položeno rozváděcí potrubí, napojené na odtok ze septiku. Rozváděcí potrubí se obsype vrstvou štěrku. Nejvyšší vrstva stěrku se překryje geotextilií. Zbytek jámy se zasype vytěženým výkopkem.

Prostupy nátokového a odtokového potrubí filtru skrze plastovou fólii je třeba utěsnit. Je třeba dbát, aby stříška odvětrávacího potrubí byla dostatečně vysoko nad úrovní budoucího terénu – podle místních podmínek (obvyklá výška sněhové pokrývky v zimě) minimálně však 60 cm.

Za cenu filtru dodáváme:

  • PVC fólie

  • geotextilie

  • rozvodné a sběrné potrubí včetně odvětrávání

  • těsnící tmel

Dodávka neobsahuje písek a štěrk náplně filtru.

LEGENDA:
1 – geotextilie 2 – PVC fólie

3 – rozváděcí potrubí

4 – sběrné potrubí
5 – filtrační vrstva písku

6 – štěrk

7 – zásyp vykopanou zeminou
8 – odvětrávací komínek

Orientační rozměry filtru

Počet připojených osob 3 5 8
Plocha filtru v m2 3 5 8
H (m) 1,1 1,1 1,1
Šířka filtru B (m) 1,3 2 2
Délka filtru ( v úrovni rozváděcího potrubí) 2,5 2,5 4

Ceník

Pro odpovědi na nejčastější dotazy klikněte sem.