Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, no array or string given in /data/web/virtuals/97432/virtual/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 287

Výrobní program

Čistírny odpadních vod SBR 150 – SBR 250

Výhody technického řešení domovních čističek SBR

  • malé rozměry
  • jednoduchá konstrukce
  • automatický provoz
  • minimální obsluha a údržba
  • vysoká kvalita vody na odtoku i při velmi nerovnoměrném denním nátoku
  • zakrytí pochůzným víkem v úrovni terénu, pokud není nádrž čističky umístěna v provozním objektu
  • za čističkou není potřeba osazovat šachtu na odběr vzorků

Charakteristika

Domovní čističky SBR slouží k čištění odpadních splaškových vod malých izolovaných zdrojů znečištění, jako jsou rodinné domky, penziony, obytné domy, restaurace, hotely, autocampingy, průmyslové podniky nebo menší obce apod. Jsou to aktivační čističky, ve kterých je biologické znečištění odstraňováno aktivovaným kalem (směsí mikroorganizmů).

Výhodou tohoto typu čističek (SBR) je vysoká kvalita vody na odtoku i při velmi nerovnoměrném denním nátoku (tam, kde je voda používána prakticky jen ráno a večer – v penzionech a v rodinných domech se zaměstnanými obyvateli). Další výhodou je možnost dokonalé optimalizace čistícího procesu prostřednictvím řídicího systému a snadná instalace čističky.

Technologie čističky je vestavěná do plastové nádrže krabicového tvaru, uložené pod úrovní terénu na základové betonové desce, nebo do betonové nádrže. Čističku je vhodné umístit do zastřešeného objektu. Aerační dmychadlo je umístěno v blízkém krytém prostoru, nejlépe v blízkosti rozváděče.

Na přání zákazníka lze provést vestavbu technologie do stávající jímky.

Popis činnosti

Odpadní voda natéká do separace hrubých látek, kde jsou vzduchem částečně rozmělněny nejhrubší nečistoty. Mechanicky předčištěná voda je v průběhu dne shromažďována v aktivační nádrži čistírny, kde je biologicky čištěna aktivovaným kalem. Čistící schopnost aktivovaného kalu je podmíněna jemnobublinnou aerací (provzdušňováním) vysoce kvalitním dmychadlem. Po vyčištění je celý denní objem vody vyčerpán do recipientu. Čerpání probíhá nejčastěji v nočních hodinách, kdy je obvykle minimální nátok vody do čističky.

Linka čističky může být sestavena ze dvou reaktorů, které pracují střídavě. Odpadní voda pak natéká do rozdělovacího objektu, odkud je vedena do první nádrže. Zde je voda shromažďována a biologicky čištěna aktivovaným kalem. Když je naplněna první nádrž, je z rozdělovacího objektu nátok veden do druhé nádrže. V první nádrži zatím doběhne cyklus čištění, voda je z ní vyčerpána do recipientu a nádrž je připravena na další cyklus.

Čistírny řady SBR slouží k čištění splaškových odpadních vod připojených na oddílnou stokovou soustavu. Nesmějí do nich být přiváděny dešťové a drenážní vody, které snižují účinnost čištění tím, že odpadní vody ochlazují a ředí.

Pokud je čistírna použita pro čištění vod z kuchyně nebo jídelny pro větší počet strávníků, je třeba před čističku osadit lapač tuků.

Kvalita vyčištěné vody

BSK5 6 – 25 mg/l
NL 6 – 25 mg/l
CHSKCr 20 – 80 mg/l

Skutečné hodnoty znečištění na odtoku z čističky závisejí na zatížení čističky a dodržování provozního řádu.

Legenda
A Aktivační nádrž
S Separace hrubých látek
D Dmychadlo
PS Plovákové spínače
Č Kalové čerpadlo
PE Provzdušňovací elementy

Základní rozměry

počet
EO
denní
nátok
(m3)
šířka
B
(m)
výška
H1,H2
(m)
výška
H
(m)
Délka
L
(m)
nátok
DN
(mm)
odtok
DN
(mm)
napětí
U
(V)
hmot.
M
(kg)
SBR 150 150 22,5 3,2 2,6 3,1 5 200 200 400 1 500
SBR 180 180 27,0 3,2 2,6 3,1 6 200 200 400 1 600
SBR 200 200 30,0 3,2 2,6 3,1 6,5 200 200 400 1 800
SBR 250 250 37,5 3,2 2,6 3,1 8 200 200 400 2 300