Charakteristika

Zařízení je určeno pro čištění vod se středním nebo vysokým obsahem lehkých ropných kapalin a středním nebo vysokým obsahem pevných usaditelných nečistot při vysokých nárocích na kvalitu vyčištěné vody.

Zbytková koncentrace lehkých ropných kapalin ve vyčištěné vodě, vyjadřovaná jako koncentrace NEL (zkratka pro nepolární extrahovatelné látky), < 0,1 – 0,3mg/l C10-C40 (N.E.L <0,2 – 0,5 mg/l)

Je použita technologie usazování pevných nečistot (písku a kalů), gravitačního a koalescenčního odlučování lehkých ropných kapalin s dočištěním vody v sorpčním filtru.

Technologie je instalovaná v nádrži krabicového tvaru, vyrobené z polypropylenových desek.

Příklady použití
  • vody z parkovišť a odstavných ploch
  • vody z ploch u čerpacích stanic pohonných hmot
  • vody z oplachů ploch v zemědělských a průmyslových objektech
  • vody z mycích linek a ručního mytí automobilů
    (obvykle je zařízení předřazené další technologii – např. štěpení emulzí)
Základní údaje

označení

průtok
(l/s)

L
(mm)

B
(mm)

H
(mm)

H1
(mm)

H2
(mm)

D
(DN)

hmotnost (kg)

UGKSD 2

2

3 000

660

1 265

1 050

700

100

220

UGKSD 5

5

4 700

1000

1 265

1 050

700

125

370

UGKSD 7

7

5 000

1 250

1 265

1 050

700

150

460

UGKSD 10

10

5 400

1 500

1 270

1 100

700

150

690