Charakteristika

Zařízení je určeno k čištění vod se středním nebo vysokým obsahem lehkých ropných kapalin a nízkým obsahem pevných usaditelných nečistot. Je použita technologie gravitačního a koalescenčního odlučování lehkých ropných kapalin s dočištěním vody v sorpčním filtru. Zařízení je vhodné pro čištění vod při vysokých nárocích na kvalitu vyčištěné vody.

Zbytková koncentrace lehkých ropných kapalin ve vyčištěné vodě, vyjadřovaná jako koncentrace NEL (zkratka pro nepolární extrahovatelné látky), je nižší než < 0,1 – 2,5mg/l C10-C40 (N.E.L <0,2 – 3 mg/l)

Technologie je instalovaná v nádrži krabicového tvaru, vyrobené z polypropylenových desek.

Příklady použití
  • objekty pro skladování a manipulaci s pohonnými hmotami, oleji apod.
  • vody z objektů transformátoroven
  • vody ze zkušeben motorů
  • vody kondenzační
Základní údaje

velikost

průtok
(l/s)

L
(mm)

B
(mm)

H
(mm)

H1
(mm)

H2
(mm)

D
(DN)

hmotnost (kg)

GKS 2

2

2000

800

1000

800

600

100

122

GKS 5

5

2000

1000

1300

1000

750

125

218

GKS 10

10

3000

1000

1500

1250

800

150

329

GKS 15

15

3600

1250

1500

1250

800

200

426

GKS 20

20

3900

1500

1600

1250

800

200

645