Charakteristika

Zařízení je určeno pro čištění vod se středním nebo vysokým obsahem lehkých ropných kapalin a nízkým obsahem pevných usaditelných nečistot.

Je použita technologie gravitačního a koalescenčního odlučování lehkých ropných kapalin.

Technologie je instalovaná v nádrži krabicového tvaru, vyrobené z polypropylenových desek.

Zbytková koncentrace lehkých ropných kapalin ve vyčištěné vodě je nižší než < 3mg/l C10-C40 (N.E.L <5 mg/l)

Příklady použití
  • objekty pro skladování a manipulaci s pohonnými hmotami, oleji apod.
  • vody z objektů transformátoroven
  • vody ze zkušeben motorů
  • vody kondenzační
Základní údaje

označení

průtok
(l/s)

L
(mm)

B
(mm)

H
(mm)

H1
(mm)

H2
(mm)

D
(DN)

hmotnost (kg)

GK 2

2

1600

800

1000

800

750

100

84

GK 5

5

1500

1000

1300

1000

950

125

151

GK 10

10

1900

1000

1500

1250

1200

150

227

GK 15

15

2300

1250

1500

1250

1200

200

280

GK 20

20

2600

1500

1600

1250

1200

200

445