Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, no array or string given in /data/web/virtuals/97432/virtual/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 287

Výrobní program

Technické revize čistíren odpadních vod osobou způsobilou

Nabídka HYDROCLAR s.r.o.:
provedení technické revize čistírny odpadních vod (ČOV) osobou způsobilou, pověřenou Ministerstvem životního prostředí ČR.
V návaznosti na platnou legislativu a nařízení vlády č. 57/2016 Sb. a 401/2015 Sb. je nutné deklarovat k ČOV v průběhu užívání níže uvedené dokumenty, v návaznosti na to, jakým způsobem máte ČOV povolenou:
a) vodoprávním povolením – podmínkou vodoprávního úřadu je deklarace rozborů vzorků v četnosti stanovené v povolení k vypouštění.
b) ohláškou (zkrácené řízení) – podmínkou pro povolení ohláškou je provedení technické revize ČOV osobou způsobilou, stanovenou MŽP ČR v četnosti 1x za 24 měsíců. Výsledky těchto revizí musí být předkládány na příslušný vodoprávní úřad.
Provedení technických revizí nabízíme pro kraje: Liberecký, Ústecký, Plzeňský, Středočeský a Prahu.
Technická revize obsahuje:
• místní šetření,
• vyhotovení revizní zprávy,
• zaslání zprávy zákazníkovi.
Technickou revizi provádí oprávněná způsobilá osoba (OZO) č.: 149
Ing. Jan Kovář
Tel.: 602 411 240
E-mail: hydroclar@hyroclar.cz