Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, no array or string given in /data/web/virtuals/97432/virtual/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 287

Výrobní program

Čistírny odpadních vod pro 3 – 10 obyvatel (řada SBR3 – SBR10)

Domovní čistírny (čističky) odpadních vod (ČOV) pro 3-10 obyvatel

zařízení slouží k čištění komunálních odpadních vod pro rodinné domky, pravidelně navštěvované chaty. K osazení domovní čističky odpadních vod SBR3 a SBR5 do výkopu není třeba žádná mechanizace. Vyčištěnou vodu z čistírny odpadních vod (ČOV) je možné vypouštět do vodoteče nebo zasakovat.

Výhody technického řešení domovních čistíren SBR

  • malé rozměry
  • zakrytí pochůzným nebo přejezdným víkem průměr 60 cm
  • nízká spotřeba elektrické energie
  • minimální obsluha a údržba
  • nátok a odtok ve stejné výšce
  • umožňuje po úpravě čerpat odtok do kanalizace nad úrovní nátoku

Příklad zapojení ČOV

Charakteristika

Domovní čistírny SBR slouží k čištění  splaškových vod izolovaných zdrojů znečištění, jako jsou rodinné domky, penziony, pravidelně navštěvované chat  apod.

Jsou to aktivační čistírny, ve kterých je biologické znečištění odstraňováno aktivovaným kalem (směsí mikroorganizmů).Technologie je vestavěná do válcové plastové nádrže, uložené pod úrovní terénu na betonové základové  desce. Na přání lze dno čistírny upravit pro osazení na pískový podsyp. Jediný agregát – pístové nebo membránové dmychadlo – je umístěn v blízkém krytém prostoru (garáž, sklep apod.). Dmychadlo  je možné umístit přímo v nádrži čističky.

Náklady na elektrickou energii čistírny pro 3 – 6 obyvatel (0,509kWh/den) jsou cca  1 100Kč za rok. To je poloviční spotřeba, energie, než má většina domovních čistíren na českém trhu.
Účinnost čistírny je 95 – 98%.

Kvalita vyčištěné vody

BSK5 8  – 25 mg/l
NL 8  – 30 mg/l
CHSKcr 60 – 90 mg/l
N – NH4+ 3   – 20 mg/l
Pcelk 3  – 10 mg/l

Kvalita vyčištěné vody umožňuje její vypouštění do vodoteče nebo její vsakování.
Čistírny  splňují ukazatele a  emisní standardy znečištění pro vypouštění do podzemních vod ze staveb pro bydlení a rekreaci dle NV 416/2010 Sb. – příloha 1.
Produkt čistícího procesu – aktivovaný kal – lze kompostovat a použít pro hnojení.

Popis činnosti

Odpadní voda natéká do separace hrubých látek, která tvoří polovinu čistírny. V separaci hrubých látek  jsou vzduchem částečně rozmělněny nejhrubší nečistoty. Mechanicky předčištěná voda je v průběhu dne shromažďována v nádrži čističky, kde je  čištěna aktivovaným kalem. Čistící schopnost aktivovaného kalu je podmíněna  provzdušňováním.  Vyčičtěná voda je vyčerpána do vodoteče nebo do zasakovacího objektu.

Legenda k obrázku

R-ROZVADĚČ
D-DMYCHADLO
EV-ELEKTROVENTIL
PS- PLOVÁKOVÝ SPÍNAČ
M-MAMUTKOVÉ ČERPADLO
AE-PROVZDUŠŇOVACÍ TRUBICE

PŘÍKLADY OSAZENÍ ŠISTÍREN

Základní rozměry


Počet obyvatel Denní nátok (m3)

Průměr D
(m)

Výška H1 (m) Výška H2 (m) Výška  H (m) Nátok DN (mm) Odtok DN (mm) Příkon P (W) Napětí U (V) Váha (kg)
SBR-3 2-4 0,45 1,05 1,35 1,35 2,0 125 100 45 230 95
SBR-5 3-6 0,75 1,3 1,4 1,4 2,0 125 100 45 230 120
SBR-8 5-9 1,20 1,5 1,55 1,55 2,15 125 100 60 23é 180
SBR-10 8-12 1,50 1,65 1,6 1,6 2,2 150 100 100 230 250

Nádrž čistírny je samonosná, vyrobena z polypropylenu o síle 8mm.

Aerační zařízení

Zajišťuje míchání aktivační nádrže a přísun kyslíku pro aktivovaný kal. Zdrojem vzduchu je dmychadlo na 230 V. Chod dmychadla je přerušovaný, ovládaný řídicí jednotkou.

Řídicí jednotka

Proces čištění je ovládán řídicím systémem v plastové rozvodnici o rozměrech cca 200 x 200x140mm. Rozvodnice bývá nejčastěji umístěna v garáži, ve sklepě, ve venkovním pilíři nebo na zdi objektu v blízkosti čističky.

Montáž

Čistírna se osadí do výkopu na podkladní betonovou desku tloušťky cca 100mm, napojí se nátokové, odtokové a vzduchové potrubí. Čistírny s úpravou dna pro osazení na pískový podsyp se osazují do pískového lože o tlouštce 100mm. Čistička se po usazení  obsype zeminou. Vstupní otvor je zakryt v úrovni terénu pochůzným víkem o průměru 60 cm.  Pokud je v místě osazení spodní voda jíl nebo jiná nepropustná zemina, je třeba čistírnu obetonovat. Pro osazení čistírny SBR3 a SBR5 není nutná mechanizace.

Provoz

Provoz ČOV je řízen automaticky řídicím systémem. Řídicí systém zapíná  dmychadlo a spíná jednotlivé fáze čistícího cuklu. Čerpání vyčištěné vody je prováděno hydropneumatickým čerpadlem (mamutkou).

Přerušení nátoku odpadních vod na čističku na dobu kratší než čtyři týdny neohrožuje její provoz.

Spotřeba elektrické energie

Denní spotřeba elektrické energie u čistíren SBR3 a SBR 5 je 0,509kWh/d, tj. 186kWh/rok. Náklady na elektrickou energii za rok jsou tedy při ceně 6,-Kč/kWh  1 116Kč/rok.

Odčerpání přebytečného kalu

Provádí se 1 – 2 x za rok – podle zatížení. Čistírny SBR produkují aerobně stabilizovaný kal.
Přebytečný je po zkompostování možné použít jako hnojivo.

Záruka

Výrobce poskytuje záruku 24 měsíců ode dne prodeje.

CENA

TYP
POČET OBYVATEL ZÁKLADNÍ CENA
BEZ DPH
NÁSTAVEC
SE ZASTROPENÍM
POCHOZÍ POKLOP prům. 600mm
PLASTOVÝ NEBO BETONOVÝ
cena bez DPH
SBR3
2 – 4 32 200,-Kč 3 900,-Kč 1 500,-Kč 37 600,-Kč
SBR5 3 – 6 33 400,-Kč 4 600,-Kč 1 500,-Kč 39 800,-Kč
SBR8 5 – 9 45 000,-Kč 5 000,-Kč 1 500,- 51 500,-Kč
SBR10 8 – 12 46 500,- 5 900,-Kč 1 500,- 53 900,-Kč

U čistíren pro domy a byty k trvalému bydlení, bude uplatněna snížená sazba DPH 15%, pro rekreační objekty je stanovena sazba DPH 20%.

Na přání

  • zajistíme dovoz a montáž čističky
  • upravíme čističku podle místních podmínek a požadavků
  • provedeme vestavbu technologie do stávající jímky

Pro odpovědi na nejčastější dotazy klikněte sem.

Ceník čistíren najdete zde.

Prospekt si můžete stáhnout a vytisknout zde.