Výrobní program

Certifikáty

Naše společnost je držitelem těchto certifikátů

  • Prohlášení o shodě ES HC SBR3 – 50 – ke stažení v pdf
  • Protokol o svěření shody typu výrobku č. 090-023378 – plastové septiky – ke stažení v pdf
  • Stavební technické osvědčení č. 090-019379 – čerpací stanice odpadních vod – ke stažení v pdf
  • Certifikát výrobku – pl.nádrže z polypropylenu – č. 204 – C5a -2008-090-018988 – ke stažení v pdf
  • Rozhodnutí o prodloužení doby splatnosti stavebního techn.osvědčení č. 090-009111 – ke stažení v pdf
  • Rozhodnutí o prodloužení doby platnosti č.090-014883 – plast. nádrže z polypropenu – ke stažení v pdf
  • ES – Prohlášení o shodě pro SBR 3 – 50 – ke stažení v .pdf

SHODA ES HC SBR3 50 Protokol o počáteční zkoušce Protokol o svěření shody typu výrobku 4 Stavební technické osvědčení č. 090-019379 - čerpací stanice odpadních vod 5 Certifikát výrobku - pl.nádrže z polypropylenu - č. 204 - C5a -2008-090-018988 6 Rozhodnutí o prodloužení doby splatnosti stavebního techn.osvědčení č. 090-009111 7 Rozhodnutí o prodloužení doby platnosti č.090-014883 - plast. nádrže z polypropenu